A PARRATA E NANNAMA

'u guadernu n. 1
'u guadernu n. 2
nimala e mmargi vadulatisi
A PARRATA E NANNAMA
My First Badolatese Grammar
'i farzzi amici vadulatisi
'i masculini vadulatisi in -a
l'omòfani vadulatisi
'a ngiuria vadulatisi